Aristo Quartet

MgA. Robert Blahůšek - 1. housle - leader

Robert

S hudbou se poprvé seznámil ve 4 letech, kdy se pod vedením otce učil hrát na zobcovou flétnu. V přípravném ročníku ZUŠ Hodonín se rozhodl pro hru na housle u p.uč. M. Snopkové. V té době se účastnil soutěží na školní a okresní úrovni, na kterých získal několik 1. cen.
V roce 1991 úspěšně vykonal příjímací zkoušky na Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži k prof. S. Noskovi. V průběhu studia na konzervatoři pravidelně navštěvoval Mistrovské interpretační kurzy v Bechyni a soukromé hodiny u prof. P. Messiereura (primárius Talichova kvarteta). Studium zakončil v roce 1998 provedením Beethovenova houslového koncertu.

Ve studiu houslí pokračoval na JAMU Brno u prof. B. Smejkala (primárius Janáčkova kvarteta). V roce 2001 odjel na roční studijní stáž na Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar (prof. C. G. Deutsch). Roku 2003 se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů u prof. M. Frischenschlagera (Rakousko). V roce 2004 JAMU úspěšně ukončil absolutoriem s titulem MgA. (Magistr umění).
V současnosti se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Uherský Ostroh. Často je angažován jako výpomoc v Symf. orchestru České Budějovice, ČNSO (turné Andrea Bocelli) a BROLNu.

AristoQuartet