Aristo Quartet

Jana Blahůšková DiS. - violoncello

Jana

Violoncellu se začala věnovat „poměrně pozdě“. Jejím prvním nástrojem, na který začala na LŠU v Opočně hrát, byly housle. Po roce jí bylo doporučeno přejít na „větší“ nástroj, protože již jako dítě měla delší prsty. Začala tedy hrát na violoncello u p. uč. Anny Vrbové. Díky její intenzivní výuce se rychle vyrovnala svým vrstevníkům na soutěžích, kde s přehledem vyhrávala. Největším úspěchem bylo získání 1. místa v krajském kole soutěže LŠU. V této době se pravidelně účastnila orchestrálních interpretačních kurzů po celé ČR.

V roce 1996 úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno do třídy prof. Miroslava Zichy. Protože si velmi oblíbila hru v orchestru, zúčastňovala se různých workshopů se zahraničními orchestry. Studium na konzervatoři úspěšně ukončila violoncellovým koncertem Victora Herberta. Bylo to první provedení tohoto díla u nás.

V roce 2002 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde pokračovala ve studiu u prof. Miroslava Zichy. V letech 2000 – 2006 se účastnila interpretačních kurzů Ticino Musica ve Švýcarské Asconě. V současné době se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Dubňany a účinkuje s kvartetem.

AristoQuartet